Innogeo Oy

Korppaanmäentie 22, 00300 HELSINKI

Keskus: (09) 4777 3700
Telefax: (09) 4777 3777
Sähköposti: etunimi.sukunimi@innogeo.fi

Innogeo Oy | Projektit | Henkilökunta

Innogeo Oy on vuonna 1994 perustettu geotekniikan alan suunnitteluun, konsultointiin ja T&K -töihin erikoistunut toimisto, jolle on ominaista korkea asiantuntemus, vahva kokemus ja ammattitaito. Toimimme jatkuvassa projektikohtaisessa yhteistyössä mm. tie-, katu-, rata- ja aluetekniikan tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja näiden alojen kehittäjien ja tutkimuslaitosten kanssa. Talonrakentamisen geoteknisessä suunnittelussa yhteistyömme muiden suunnittelualojen ja tilaajien kanssa on ollut jatkuvaa yrityksen alkuvaiheista lähtien.

Projektit

Toimimme suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon asiantuntijatehtävissä sekä tutkimus- ja kehitystyössä mm. seuraavilla alueilla:

 • Liikenneväylien maarakentaminen ja geotekniikka koko laajuudessaan
  • tiet
  • rautatiet
  • kadut
  • sillat
 • Vaurioituneiden tie- ja katurakenteiden korjaussuunnitelmat
 • Talo- ja teollisuushankkeiden maa- ja pohjarakennussuunnitelmat
 • Maarakennuksen rakenne- ja materiaaliratkaisujen ohjeet
 • Kunnallistekniikka
 • Satamat ja rantarakenteet

Innogeo Oy:n Henkilökunta

Antti Junnila - toimitusjohtaja, vanhempi konsultti

DI TKK 1979. Innogeo Oy:ssä vuodesta 1994.

Työskennellyt Viatekissa geoteknisessä suunnittelussa 1979-94, tiegeotekniikan toimialapäällikkönä 1986-94.

Ohivalinta: (09) 4777 3732
Matkapuhelin: (0400) 479 156
Sähköposti: etunimi.sukunimi@innogeo.fi

Harri Mäkelä - hallituksen puheenjohtaja, johtava asiantuntija

DI TKK 1976. Innogeo Oy:ssä vuodesta 1994.

Työskennellyt 1989-94 Viatekissa johtavana konsulttina ja kehityspäällikkönä, vastannut 1985-89 rakennushallituksessa geoteknisestä suunnittelusta ja kehitystoiminnasta sekä toiminut 1976-85 VTT:n geotekniikan laboratoriossa tutkijana, erikoistutkijana ja pohjarakennusjaoston päällikkönä.

Ohivalinta: (09) 4777 3731
Matkapuhelin: (040) 502 8859
Sähköposti: etunimi.sukunimi@innogeo.fi

Raimo Tuohimaa - vanhempi konsultti

Ins. KuTOL 1969. Innogeo Oy:ssä vuodesta 1994.

Työskennellyt rakennushallituksessa maa- ja pohjarakennussuunnittelijana ja asiantuntijana 1984-94 ja 1982-88, IPT Insinööritoimisto Pohjatutkimus Oy:ssä pohjarakennussuunnittelun jaos- ja ryhmäpäällikkönä 1988 ja 1980-82, Maa ja Vesi Oy:ssä geoteknisenä suunnittelijana 1970-80 sekä Mittatyö Oy:ssä 1969.

Ohivalinta: (09) 4777 3733
Matkapuhelin: (040) 554 6810
Sähköposti: etunimi.sukunimi@innogeo.fi

Hannu Palola - vanhempi suunnittelija

DI OY 2001, Innogeo Oy:ssä vuodesta 2001.

Ohivalinta: (09) 4777 3735
Matkapuhelin: (040) 769 8442
Sähköposti: etunimi.sukunimi@innogeo.fi

Takaisin alkuun